Diamanter

Diamant har på många sätt en särställning i ädelstensvärlden. Det är utan tvekan den mest välkända ädelstenen, mycket tack vare sina egenskaper men delvis också tack vare massiv marknadsföring.

Några av de egenskaper som gör diamant till en speciell ädelsten är dess exceptionella hårdhet, samt ett mycket högt brytningsindex och hög dispersion. Och att diamant helt enkelt består av rent kol.

Diamantring

Det höga brytningsindexet är vad som ger diamanter deras gnistrande lyster. Dispersionen å sin sida får det vita ljuset att brytas upp i regnbågens alla färger då det färdas genom diamanten, och ger diamanten det man kallar eld.

Ordet diamant härstammar från det grekiska ordet adamas, vilket grovt översatt betyder oövervinnelig.

Alltsedan människan, möjligtvis i Indien redan för 4000-6000 år sedan, upptäckte diamanten har den ansetts vara i besittning av egenskaper utöver det vanliga. Diamant brukar kopplas till solen och sägs bringa långt liv särskilt till relationer. Det är en sten som står för klarhet och balans, och ger sin bärare hopp.

Diamanter graderas enligt fyra C:n. De står för Cut (slipning), Colour (färg), Clarity (klarhet) och Carat (vikt, med andra ord antalet carat)

Det finns precisa skalor både för klarhet och färg. Diamantgraderare använder sig av lupp samt så kallade masterstenar, med vilka man kan jämföra den aktuella diamantens färgnyans, för att göra en bedömning av färgen. För att göra en bedömning av slipningens proportioner finns särskilda instrument, men för att gradera klarheten hos en diamant krävs lupp, gedigen kunskap och erfarenhet.

Något som inte heller är simpelt är undersökningen av en diamants äkthet. Nuförtiden finns en stor mängd imitationer som mer eller mindre liknar sin naturliga motsvarighet. Ännu en svårighet är att upptäcka ifall en diamant har blivit utsatt för någon behandling i syfte att förbättra stenens egenskaper, såsom klarhet.

Några exempel är laserbehandling, som används för att eliminera orenheter i stenen. Man använder också substanser såsom blyhaltigt glas för att fylla sprickor. Då substansen och själva diamanten har liknande optiska egenskaper kan detta vara svårt att upptäcka.Diamanter

Det är också möjligt att förändra färgen hos en diamant, antingen i syfte att göra en vit eller tonad diamant vitare, eller ge en diamant färg.

Faktum är att diamanter inte är speciellt sällsynta ädelstenar.

Någonstans kring 130 miljoner carat bryts varje år, vilket motsvarar 26 000 kilogram. Den massiva efterfrågan håller icke desto mindre priserna uppe.

Den stenhårda fokuseringen på diamanters vithet har lämnat de så kallade fancydiamanterna relativt okända. För diamanter behöver inte vara vita. Diamanter kan förekomma naturligt i många färger, gult såväl som rosa, blått, brunt, grönt och rött. Det är dessa som benämns fancydiamanter.

Vissa av dem, till exempel bruna eller ljusare gula, är oftast billigare än vita då efterfrågan inte är lika stor. Men många färger kan också betinga betydligt högre priser än motsvarande vita, till exempel är naturligt färgade intensivt rosa eller blå diamanter i fin kvalitet mycket dyra, och naturligt röda diamanter är något av det absolut värdefullaste som hittats på vår planet.

Diamantens klarhetsskala – Clarity

Denna bestäms av synbara inre inneslutningar och yttre ytfel vilket en kvalificerad yrkesman kan upptäcka under 10 ggr förstoring under gynnsamma ljusförhållanden. (*Diamanter med en vikt över 0.50 ct klassificerad oftast med en siffra 1,2 eller när det gäller P kvalité 1,2,3)

Internationella förkortningarInternationella beteckningarFörklaring på Svenska
FLFlawlessFri från inneslutningar och ytfel
IFInternally flawlessFri från inneslutningar
VVS (1-2)*Very very small inclusionsMycket mycket små innesluningar
VS(1-2)*Very small inclusionsMycket små inneslutningar
SI(1-2)*Small inclusionsSmå inneslutningar
P1Piqué1Tydliga inneslutningar  som är mycket svåra att se med blotta ögat
P2Piqué 2Lätta att se med blotta ögat
P3Piqué 3Mycket tydliga inneslutningar som kraftigt försämrar stenens utseende

Diamantens färgskala – Colour

GIA  
Traditionella termer  
Förklaring på Svenska  
River 
Mycket sällsynt vit 
River 
Mycket sällsynt vit 
 
F
Top wesselton
Sällsynt vit 
Top wesselton 
Sällsynt vit 
Wesselton 
Vit 
Top crystal 
Mycket lätt tonad vit 
Crystal 
Lätt tonad vit 
Top cape 
Tonad vit 
Top cape 
Tonad vit 
Cape 
Lätt gulaktig 
Cape 
Lätt gulaktig 
Light yellow 
Färgtonad 
Light yellow 
Färgtonad 
Light yellow 
Färgtonad 
Light yellow 
Färgtonad 
S- Z 
Yellow
 
Färgtonad

Utöver ovanstående färgklassificering finns det även fantasifärger såsom: bruna, svarta, gröna, rosa, gula.

Slipningen och dess proportioner vid briljantslipning – Cut

Att få rätt proportioner vid briljantslipning är mycket viktigt. Om t.ex diamanten har slipats för djupt (se bild nedan), återreflekteras ej det infallande ljuset utan passerar vidare via underdelen av stenen.
För djup diamant
Nedan visas ett exempel på för grund (platt) slipad briljant


Korrekt slipning: När en diamant har rätt briljantslipning reflekteras ljuset ut igen via bordsfacetten (se bild nedan)

rätt slipning diamant

diamantslipningar

Den vanligaste slipningen av diamanten är briljantslipad diamant, en slipning som ger en mycket god ljusåtergivning.

Prinsess slipad diamant är fyrkantig och är en vanligt förekommande slipform som kan bli väldigt effektfull i vissa former av infattningar. Har en ganska god ljusåtergivning.

Smaragdslipad diamant förekommer mer sällan. Har sämre ljusåtergivning än briljant och prinsess slipade diamanter generellt.

Cushion slipad diamant, ”kuddformad” till sin form med en ganska god ljusåtergivning.

Hjärtslipad diamant, en slipform som kommer till sin rätt vid något större storlekar. Jag rekomenderar minst 0.18 ct. Kan ha en god ljusåtergivning, men allt för ofta ser man mindre bra slipningar.

Marquise slipad diamant (kallas även Navette slipad).

Flanders slipad diamant, en slipform som ger en mycket god ljusåtergivning.

Baguette slipade diamanter. En slipform som har en mindre god ljusåtergivning.

Intyg från genomförd utbildning i diamantgradering

Diamanter