I förra veckan fick jag en kommentar med en fråga om hur vägen till ett gesällbrev ser ut för en guldsmed.

Vad krävs och hur går man tillväga?

Gesällprov kan idag avläggas i ca 80 yrken, varje yrke har sina egna regler för vad som ska granskas och betygsättas. 

Först och främst så krävs det att man har arbetat som guldsmedslärling i fyra år eller att man efter avslutad gymnasieutbildning med inriktning guldsmed haft ett års praktik.

 

 

Uppfyller man dessa krav så är det fritt fram att ansöka till att avlägga sitt gesällprov.

Gesällprovet går till som så att man har en handledare under arbetets gång som skall se till att arbetet utgörs av gesällen själv och finnas som stöd.

Det ska även finnas en kontrollant som är en ytterligare försäkran om att arbetet utförs korrekt.

 

 I nuläget så ska gesällen tillverka:

En stel armring med till viss del bestämda mått. Armringen ska även ha ett gångjärn som kallas för kontracharner och ett lås som klickar bra.

Den andra delen är ett smycke av valfri design men ska innehålla vissa bestämda tekniker. Gesällen får en lista med ett antal olika tekniker att välja mellan.

När gesällen utfört sina arbeten så skickas dessa in för granskning och betygsättning tillsammans med en tidredovisning för vardera arbete. Bedömningen görs sedan av en grupp utvalda inom branchen som gör detta utan att veta vem som är gesällen de bedömer. Betygskalan är från 1-5 där 3 är godkänt och de två arbetena betygsätts var för sig.

Om gesällen blir godkänd så får denna hämta sitt gesällbrev i stadshuset precis som jag gjorde för snart ett år sedan

Är ni nyfikna på att se vad jag tillverkade för smycken när jag gjorde mitt gesällprov?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *