Detta går att läsa på wikipedia om åska:

Med åska avses en eller flera elektriska urladdningar i jordens atmosfär som yttrar sig i ett uppflammande av ljus (blixt) och ett skarpt eller mullrande ljud (åskknallar, åskdunder, åskmuller). Dessa elektriska urladdningar alstrar mycket stor värme under bråkdelar av en sekund, vilket gör att luftens molekyler sätts i rörelse. Detta upplevs som åskmullret.

Är du rädd för åskan?

En tanke om “Blixtar och dunder, magiska under!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *